Hledat

Brány

Pojezdová brána

Vlastní brána je tvořena jedním vratovým křídlem, které je na spodní hraně osazeno pojezdovými kolečky. Křídlo pojíždí po profilu, který je osazen v konstrukci vozovky. Pohyb brány zajišťuje hřebenová tyč, která je osazena na konstrukci brány a zapadá do pastorku na elektromotoru, samozřejmě je možný i ruční pohon.

Samonosná brána

Je také tvořena jedním vratovým křídlem, ale na rozdíl od posuvné brány je toto křídlo doplněno ve spodní části o tzv. C profil, do kterého se zasouvají speciální jezdci, za které je pak brána nesena a nepojíždí tedy po vlastní kolejnici, proto také nevyžaduje rovnost vozovky. Pohony pro oba typy těchto bran jsou shodné! K pohonu lze dále dodat fotobuňky, výstražný maják a jiné příslušenství, vše za výhodné ceny.

Křídlová brána

Je tvořena dvěma vratovými křídly. Křídla jsou upevněna na sloupcích panty. Každé křídlo pokud je vybaveno elektropohonem lze zpozdit, tj. zavírá-li jedno, druhé začne zavírat s určitým zpožděním. Sada pohonů pro křídlovou bránu se skládá ze dvou motorů, elektroniky, páru fotobuněk, výstražného majáku a jiného příslušenství, vše za výhodnou cenu.

Teleskopická brána

Posuvná brána teleskopická posuvná po kolejnici se skládá ze dvou křídel posuvných bran, které jsou navzájem spojené mechanismem. Vnitřní křídlo je poháněno přes ozubený hřeben automatickým pohonem a druhé pomocným mechanismem. Na spodním profilu jsou upevněna kolečka (na každém křídle dvě), která se pohybují po kolejnici a v horní části jsou křídla vedena pomocí vodících válečků.

Výhody a nevýhody posuvných bran po kolejnici:

  • Prostor pro otevření stačí pouze o cca 50 cm (v případě použití pohonu) větší jak polovina průjezdní šířky
  • Kratší čas otevření brány (cca o 40 %)
  • Nutný zásah do stávajícího průjezdu (asfalt, dlažba) - nutný betonový základ v celé délce pohybu brány
  • Pevně ukotvené dvě kolejnice rovnoběžně vedle sebe - nutná celková délka kolejnice cca 3,5× průjezdní šířka
  • Odklízení nečistot a sněhu z kolejnice, jinak může dojít k problémům při pohybu brány